Csemadok TV határozat

CSEMADOK Komáromi Területi Konferencia
2016. június 4-én, Komáromban

A Csemadok Komáromi Területi Konferenciája
I. Jóváhagyja:
1.a mandátumszámláló bizottság jelentését
2. A 2012-es területi konferencia óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről a Területi Választmány elnökének, valamint a Területi Választmány titkárának beszámolóját és az ellenőrző bizottság beszámolóját
3. a következő időszakra vonatkozó célkitűzéseket, feladatokat és a programjavaslatot
4. a területi konferencia nyílt szavazással megválasztotta a Területi Választmány 10 tagját
5. a Területi Választmány elnökét
6. a Területi Választmány alelnökét
7. az ellenőrző bizottság 3 tagját
8. az Országos Tanácsba javasolt 4 személyt
9. az Országos Elnökségbe javasolt 1 személyt
10. a XXIV. Csemadok Országos Közgyűlés (2016. október 22. Nagyfödémes)14 küldöttjét és póttagjait

II. Megállapítja, hogy:
1.a Csemadok Területi Választmány és az alapszervezetek túlnyomó többsége az eltelt négy esztendőben arra törekedett, hogy minél eredményesebben teljesítse a Szövetség XXIII. országos közgyűlésén és a területi konferenciánkon elfogadott határozatok és a programnyilatkozat által szabott feladatokat
2. mind járási, mind helyi szinten korrekt és gyümölcsöző együttműködést igyekszik fenntartani a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének, a helyi önkormányzatokkal, a kulturális-népművelő intézményekkel, és a társadalmi szervekkel

III. Javasolja, hogy alapszervezeteink:
1.munkájukban, konkrét feladataik meghatározásakor vegyék figyelembe - területi konferenciánkon jóváhagyott határozatokat,
2.törekedjenek arra, hogy minél eredményesebben és hasznosabban együttműködjenek településükön az önkormányzatokkal, a magyar iskolákkal és óvodákkal, a kulturális intézményekkel, a társadalmi szervezetekkel
3. ünnepi összejöveteleket szervezve továbbra is méltó módon emlékezzenek meg nemzeti ünnepeink évfordulóiról
4. minél hamarább alapítsák meg településük értéktár bizottságát

IV. Feladatul adja a Területi Választmány Elnökségének, hogy
1.tegyen meg mindent a nem működő alapszervezetek tevékenységének beindítása érdekében
2. méltó módon készítse elő a szövetségünk megalakulása 70. évfordulójáról való megemlékezést