XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny

 

 

 

Csemadok Komáromi Területi Választmány

Kossuth tér 3., 945 01 Komárom

tel.: 0918 670811, e-mail: csemadoktv.komarom@gmail.com

www.csemadokkomarom.sk 

ÉRTESÍTÉS

Tisztelettel értesítem, hogy a  XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny körzeti fordulóinak helyszínei és időpontjai a következők:

2020. február 26. (szerda) Marcelháza – Helyi Művelődési Központ

2020. február 27. (csütörtök) Gúta – Városi Művelődési Központ

2020. március 2. (hétfő) Ógyalla – Feszty Árpád Magyar Tannyelvű Alapiskola

2020. március 3.(kedd) Csallóközaranyos – Helyi Művelődési Központ

2020. március 9. (hétfő) Komárom  – Eötvös Utcai  Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kérem Önöket, hogy az iskolai fordulóban továbbjutott tanulók adatait, akik indulnak a körzeti versenyen (névsorban: kategória, név, előadott mű, osztály vagy benevezési lapon), szíveskedjenek 2020. február 20-ig  a Csemadok Komáromi Területi Választmány címére eljuttatni. A körzeti versenyre továbbjutó tanulók száma kategóriánként 6 fő

(pl. I. kategória vers 3 fő + próza 3 fő összesen 6 fő, II. kategória …). A járási és az országos elődöntő versenyeken belépő tanulók adatait is küldjék el!

Kérem Önöket, próbálják betartani a továbbjutó tanulók létszámát!

Figyelmesen olvassák el az értesítést és a versenyszabályzatot, mert változások vannak benne!

A nevezési díj a versenyre iskolánként 10.- euró ill. az alsó tagozatos kisiskoláknak 5.- euró, amelyet postai utalványon (poštový peňažný poukaz H) kérünk címünkre befizetni ill. a helyszínen.

Kérem a felkészítő tanárokat és a versenyzőket, hogy a kijelölt helyszínen a kijelölt napon 8.00 óráig szíveskedjenek megjelenni. (iskolák besorolása)

A XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny további fordulói:

járási forduló: 2020. március 12. (csütörtök), 8.00 óra, Komárom – Városi Művelődési  Központ

országos elődöntő: 2020. március 27. (péntek), 8.30 óra, Léva – kultúrház

országos döntő: 2020. április 23-25., Rimaszombat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ISKOLÁK   BESOROLÁSA:

2020. február 26. (szerda) Marcelháza – Helyi Művelődési Központ

Magyar Tannyelvű Alapiskola  - Dunaradvány  

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Dunamocs

Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola – Búcs

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Hetény

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Marcelháza

Magyar Tannyelvű Alapiskola  - Karva

Magyar Tannyelvű Szakközépiskola – Karva

Kováts József Magyar Tannyelvű Alapiskola – Bátorkeszi

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola –Bátorkeszi

Édes Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskola – Madar

2020. február 27. (csütörtök) Gúta – Városi Művelődési Központ

Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola – Gúta

II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola – Gúta

Nagyboldogasszony Egyházi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium – Gúta

Schola Privata Gutaiensis – Magyar Tannyelvű  Magán Szakközépiskola – Gúta

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Keszegfalva

2020. március 2. (hétfő) Ógyalla – Feszty Árpád Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kossányi József Magyar Tannyelvű Alapiskola – Szentpéter

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Perbete

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Naszvad

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Martos

Feszty Árpád Magyar Tannyelvű Alapiskola – Ógyalla

Középfokú Mezőgazdasági Szaktaninézet – Ógyalla

Építőipari Szakközépiskola – Ógyalla

2020. március 3.(kedd) Csallóközaranyos – Helyi Művelődési Központ

Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola – Csallóközaranyos

Hetényi János Magyar Tannyelvű Alapiskola – Ekel  

Móra Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola – Nemesócsa

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Lakszakállas

Gáspár Sámuel Magyar Tannyelvű Alapiskola – Csicsó

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Tany

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Nagykeszi

Magyar Tannyelvű Alapiskola – Megyercs

2020. március 9. (hétfő) Komárom  – Eötvös Utcai  Magyar Tannyelvű Alapiskola

Jókai Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola – Komárom

Munka Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola – Komárom

Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola – Komárom

Döme Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola – Izsa

Mariánum Egyházi Magyar Tannyelvű Iskolaközpont – Komárom

Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium – Komárom

Gépipari Szakközépiskola – Komárom

Középfokú Gépészeti Szaktanintézet – Komárom

Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola – Komárom

Eredményes felkészülést kívánok,üdvözlettel:

Mgr. Vass Laura

Csemadok Komáromi TV titkára

 

Letölthető dokumentumok

XXIX. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT – 2020XXIX. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI – 2020BENEVEZÉSI LAP XXIX. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY 2020 I. – V. kategóriaBENEVEZÉSI LAP XXIX. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY 2020 VI. kategóriaBENEVEZÉSI LAP XXIX. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY 2020 VII. kategóriaSúhlas so spracovaním osobných údajov – pedagóg alebo rodičSúhlas so spracovaním osobných údajov , dieťaSúhlas so spracovaním osobných údajov, dospelý

A TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENY ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI

I. – V. kategória: vers- és prózamondók
értelmezése és értékelési szempontjai

I. Szövegválasztás

  1. az előadók korosztályának megfelelő szövegválasztás
  2. a tartalom és a mondanivaló megértése
  3. a választott mű jellegzetes stílusjegyeinek felismerése és érzékeltetése
  4. az előadó egyéniségének jelenléte az általa választott és előadott műben
  5. a választott mű művészi értéke és az előadhatóság nehézségi foka
  6. az előadás felépítettsége

II. Előadásmód

  1. a beszéd tisztasága és kulturáltsága
  2. helyes intonáció
  3. másodlagos közlés – mimika, gesztusok tisztasága és ereje
  4. tempó, ütem, ritmus és szünetek betartása
  5. a hangerő, a fokozás és visszafogottság alkalmazása
  6. a megértés és az átérzés egyensúlya az előadásban

III. Az előadás hatása

  1. a választott mű mondanivalója
  2. az előadás érthetősége, hallhatósága
  3. kontaktusteremtés a közönséggel
  4. hangulatteremtés
  5. az előadás meggyőző ereje, hitelessége
  6. művészi hatás – összbenyomás

VI. kategória: verséneklők

I. Az értékelés szempontjai

  1. a zsűri előnyben részesíti az előadók saját megzenésítéseit és a szlovákiai magyar, illetve felvidéki kötődésű költők verseinek feldolgozását
  2. előny, ha az előadott két mű különböző karakterű és más-más költőtől származik
  3. a zsűri a feldolgozások módját és az előadás stílusát egyaránt értékeli, valamint fontos szempont a két produkció összhatása is

II. Versválasztás, megzenésítés

  1. az előadók a versválasztásnál ügyeljenek a kiválasztott szöveg irodalmi értékére!
  2. a vers énekelve is állja meg a helyét: értelmezése inkább gazdagodjon és hangulata összeegyeztethető legyen valamilyen zenei stílussal
  3. a verséneklés műfaji sajátossága, hogy a szöveg minden esetben a főszereplő, a dallam a szöveg alárendeltje
  4. a verséneklők ügyeljenek a helyes prozódiára, törekedjenek a kifejező, változatos dallamvezetésre
  5. a dallamok feleljenek meg az előadók hangi kvalitásainak!

III. Eőadásmód

  1. a versenyzők ügyeljenek a kiegyenlített, arányos hangzásra (javasolt az akusztikus előadás)
  2. a zenészek egyénileg felelősek hangszereik hangminőségéért és hangolásáért, az énekesek pedig a tiszta intonációért
  3. a műfajban fokozottan elvárt az érthető szövegkiejtés, az énekelve is tiszta artikuláció!
  4. az előadóknak legyen bátor fellépése, szuggesztív előadásmódja és tartsanak szemkontaktust a közönséggel

VII. kategória: versszínpadi összeállítások (lírai színpad)
értelmezése és értékelési szempontjai

A „versszínpadi előadás“ egy lírai mű (vers, verses próza), vagy több lírai mű dramaturgiailag átgondolt színházi elemekkel történő feldolgozása. Nem az irodalmi mű mondandójának egyszerű tolmácsolása a cél, hanem annak színpadi megjelenítése, esetleg továbbgondolása. A versszínpadi előadás eszköztárában az irodalmi szövegen túl, s azzal arányosan jelen van (lehet) a zene, a mozgás, a tánc és más látványelemek is.

Értékelési szempontok:

   1. az előadók korosztályának megfelelő szövegválasztás
   2. dramaturgia
   3. megfelelő színpadi eszköztár használata
   4. beszédtechnika
   5. eredetiség
   6. összhatás